Mikä on tilintarkastaja?

Tilintarkastaja on rekisteröity ja koulutettu tarkastaja, jonka tehtävä on suorittaa tilintarkastuslain mukainen tilintarkastus.

Tilintarkastajan tehtävät

Tilintarkastajan työ ja tehtävä on vastuullista ja heidän vastuullaan on selvittää, onko kohdeyrityksen tai yhteisön edellisen tilikauden aikana tehty kirjanpito ja siitä johdettu tilinpäätös tehty kirjanpitolain ja hyvän kirjanpitotavan mukaisesti.

Toisin sanoen tilintarkastajan tulee ottaa kantaa siihen, antaako edellä mainitut kirjanpito ja tilinpäätös oikean ja riittävän tiedon kyseisen kohdeyhteisön tai yrityksen taloudellisesta asemasta.

Tilintarkastajan vastuu

Tilintarkastajalla on tilintarkastuslain mukaisesti vastuu tekemästään tarkastuksesta ja laissa on erikseen määrätty mahdolliset sanktiot ja seuraukset, mikäli tilintarkastaja laiminlyö lain mukaisia velvoitteitaan.

Sanktioina voi olla huomautuksia, sakkoja, määräaikaisia toimenpidekieltoja tai jopa rekisteröinnin poistaminen.

Miten tilintarkastajaksi?

Tilintarkastajaksi ei voi rekisteröityä ilman todistettua pätevyyttä. Tilintarkastuksen valvonnasta ja myös koulutuksesta vastaan tilintarkastuslain mukaisesti Suomessa patentti – ja rekisterihallitus.

Tilintarkastuskoulutuksessa on olemassa eritasoisia pätevyyksiä, joita käymme seuraavissa kappaleissa läpi hieman tarkemmin. Lyhykäisyydessään ne ovat seuraavat:

  • HT-tutkinto
  • KHT-erikoistumistutkinto
  • JHT-erikoistumistutkinto

Kaiken pohjana on HT-tutkinta, jonka suorittaminen oikeuttaa tilintarkastusvalvonnan alaisene rekisteröintiin.

HT tilintarkastaja

Kuten aiemmin kerroimme, tilintarkastajien koulutustasoja on useita. Niin sanottu perustutkinto on nimeltään HT-tutkinto, jonka suorittanut rekisteröity tilintarkastaja voi suorittaa tilintarkastuksia listaamattomille osakeyhtiöille ja säätiöille sekä muille yksityisille toimijoille.

KHT tilintarkastaja

HT-tutkinnon jälkeen tilintarkastajan on mahdollista suorittaa niin sanottu erikoistumistutkinto, jonka jälkeen tilintarkastaja saa KHT-pätevyyden.

Tällöin tilintarkastajan on mahdollista suorittaa tilintarkastuksia esimerkiksi myös listatuille yhtiöille sekä pankeille ja vakuutuslaitoksille.

JHT tilintarkastaja

Kolmas vaihtoehtoinen tilintarkastajan pätevyystaso on nimeltään JHT, jonka pätevyyden omaava tilintarkastaja voi suorittaa tilintarkastuksia julkisissa organisaatioissa, joita ovat esimerkiksi kunnat ja kaupungit.

Tilintarkastajarekisteri

Kuten aiemmin kerroimme, Patentti – ja rekisterihallitus vastaa Suomessa tilintarkastuksen ja tilintarkastajien valvonnasta. He myös huolehtivat tilintarkastajien rekisteröinnistä tilintarkastajarekisteriin, jossa on listattuna kaikki tilintarkastajat, joilla on lain mukainen oikeus toimia kyseisessä roolissa.

Tilintarkastajarekisterin hakuun pääset tästä.

Tutustu myös