Tällä sivulla tutustumme tarkemmin verohallinnon toimittamaan veronpalautukseen ja veronpalautukseen liittyviin yleisimpiin kysymyksiin vastauksineen. Aluksi selvitämme tarkemmin mitä veronpalautus tarkoittaa ja sitten syvennymme sen maksupäiviin ja mahdollisiin poikkeustilanteisiin esimerkiksi maksujen osalta.

Mitä veronpalautus tarkoittaa?

Veronpalautus tarkoittaa yksinkertaistaen sitä, että verovelvollinen on maksanut verohallinnolle edellisen verovuoden aikana liikaa veroja ja verohallinto tasaa tilanteen verotuksen päätyttyä veronpalautuksin. Seuraavissa kappaleissa käymme tarkemmin läpi veronpalautuksen yleiset kysymykset ja esimerkiksi maksupäivät.

Milloin veronpalautus varmistuu?

On hyvä huomioida, että lopullinen veronpalautuksen määrä vahvistuu vasta, kun verotuspäätös on tullut. Esimerkiksi siis esitäytetyssä veroilmoituksessa on jo nähtävissä ensimmäiset laskentatiedot veronpalautuksen suuruudesta, mutta nämä tiedot muuttuvat, mikäli esitäytettyyn ilmoitukseen tulee vielä uusia tietoja mukaan. Yleisimpiä muutoksia ovat esimerkiksi vuokratulot, erilaiset tulonhankkimiskulut (esimerkiksi työpaikan ja kodin väliset matkakulut).

Saatuasi esitäytetyn ilmoituksen ja tehtyäsi muutoksen menee vielä aikaa ennen kuin saat oman henkilökohtaisen veropäätöksen, jossa sitten on vahvistetut tiedot.

Miten voin tarkistaa veronpalautuksen määrän?

Nykyään verohallinnon kanssa asioidessa vastaus suurimpaan osaan kysymyksistä on omavero. Niin myös tähän kysymykseen eli helpoiten vastauksen tulevan veronpalautuksen maksupäivään löytää omaverosta mutta toki tämä on nähtävissä myös verotuspäätöksessä, joka tulee joko kirjeitse kotiin tai on vaihtoehtoisesti myös sähköisenä omaveron puolella. Tämä toimitustapa riippuu omista valinnoistasi verohallinnon kanavissa.

Miten voin tarkistaa veronpalautuksen maksupäivän?

Nykyään verohallinnon kanssa asioidessa vastaus suurimpaan osaan kysymyksistä on omavero. Niin myös tähän kysymykseen eli helpoiten vastauksen tulevan veronpalautuksen maksupäivään löytää omaverosta mutta toki tämä on nähtävissä myös verotuspäätöksessä, joka tulee joko kirjeitse kotiin tai on vaihtoehtoisesti myös sähköisenä omaveron puolella. Tämä toimitustapa riippuu omista valinnoistasi verohallinnon kanavissa.

Lue lisää verohallinnon ohjeista.

Minne veronpalautus maksetaan?

Veronpalautus maksetaan itse ilmoittamallesi pankkitilille, jonka voi päivittää omaverossa tai paperilomakkeella. Näihin liittyen yleisimmät kysymykset liittyvät tilanteisiin, joissa tilinumero puuttuu ja veronpalautus olisi tulossa maksuun ensimmäistä kertaa. Toinen yleinen tilanne on se, että tilinumero on muuttunut ja se pitää vaihtaa vanhasta jo verohallinnolla tiedossa olevasta tilinumerosta. Tässä tilinumeron päivittämisessä tärkeää on huomioida aikarajat, johon mennessä tiedot tulee päivittää ennen verohallinnon toimittamaa tulevaa maksua.

Lisätietoa verohallinnon ohjeista ja määräpäivistä tilinumeron ilmoituksen ja päivittämisen osalta löydät seuraavilta sivuilta:

Lisätietoa tilinumeron muutoksesta

Ohjeet tilinumeron ilmoittamiseen ja aikarajat

Veronpalautus ennakkoon

Toisinaan tiedustellaan myös sitä, voiko veronpalautusta saada verohallinnolta maksuun ennakkoon? Verohallinnon käytäntöjen mukaisesti tällainen ennakkomaksu ei ole kuitenkaan mahdollinen.

Veronpalautuksen yhteydessä maksettava korko

Verohallinto maksaa myös veronpalautuksen yhteydessä korkoa, jonka suuruus vaihtelee vuosittain. Huomionarvoista korkoon liittyen on se, ettei korkoa näytetä vielä verotuspäätöksellä eli se ei ole mukana päätöksessä ilmoitetussa summassa.

Vuonna 2023 maksettavan koron suuruus on 0,5% ja se lisätään siis automaattisesti palautettavan veron päälle.

Miksi veronpalautus ei saavu tilille?

Toisinaan voi käydä myös niin, että verotuspäätöksessä ollut veronpalautusta ei saavu tilille lainkaan tai sitten suorituksen summa ei täsmää verotustuspäätökseen. Käymme seuraavaksi läpi yleisimpiä syitä tällaisten tilanteiden aiheuttaviin muutoksiin.

 • Verovelvollisella on verovelkoja verohallinnolle ja verohallinto on käyttänyt veronpalautuksen näihin velkoihin
 • Ulosotto on ulosmitannut osan tai koko veronpalautuksesta verovelvollisen ulosottoperinnässä oleviin velkoihin
 • Tilinumero puuttuu verovelvollisen tiedoista ja veronpalautusta ei voida maksaa

Milloin veronpalautus maksetaan?

Verohallinto on määrittänyt kuusi veronpalautuksen maksupäivää, joissa jokaisena päivänä maksetaan veronpalautuksia niille, joiden verotus on päättynyt verohallinnon säännöstön mukaisesti. Käymme tarkemmin läpi veronpalautusten päiviä vuosittain seuraavissa kappaleissa. (Veronpalautus 2022, Veronpalautus 2023)

Veronpalautus 2022

Vuoteen 2019 saakka veronpalautusten osalta koettiin iso muutos, kun kerran vuodessa tapahtuva veronpalautuspäivä jäi historiaan ja siirryttiin kuuteen eri maksupäivää vuodessa. Nykyisellään verohallinto maksaa siis veronpalautuksia kuutena eri kuukautena alkaen heinäkuusta ja päättyen joulukuulle. Jokaisella verovelvollisella on vain yksi maksupäivä eli veronpalautusta ei jaeta useille maksupäiville. Jokainen verovelvollinen saa veronpalautuksensa siis yhdessä erässä vain yhtenä maksupäivänä.

Vuonna 2022 veronpalautusten maksupäivät olivat seuraavat:

 • Verotus päättyi toukokuussa – maksupäivä oli 4.7.2022
 • Verotus päättyi kesäkuussa – maksupäivä oli 3.8.2022
 • Verotus päättyi heinäkuu – maksupäivä oli 5.9.2022
 • Verotus päättyi elokuu – maksupäivä oli 3.10.2022
 • Verotus päättyi syyskuu – maksupäivä oli 3.11.2022
 • Verotus päättyi lokakuu – maksupäivä oli 5.12.202

Veronpalautus 2023

Vuoteen 2019 saakka veronpalautusten osalta koettiin iso muutos, kun kerran vuodessa tapahtuva veronpalautuspäivä jäi historiaan ja siirryttiin kuuteen eri maksupäivää vuodessa. Nykyisellään verohallinto maksaa siis veronpalautuksia kuutena eri kuukautena alkaen heinäkuusta ja päättyen joulukuulle. Jokaisella verovelvollisella on vain yksi maksupäivä eli veronpalautusta ei jaeta useille maksupäiville. Jokainen verovelvollinen saa veronpalautuksensa siis yhdessä erässä vain yhtenä maksupäivänä.

Vuonna 2023 veronpalautusten maksupäivät ovat seuraavat:

 • Verotus päättyi toukokuussa – maksupäivä oli 3.7.2023
 • Verotus päättyi kesäkuussa – maksupäivä oli 3.8.2023
 • Verotus päättyi heinäkuu – maksupäivä oli 4.9.2023
 • Verotus päättyi elokuu – maksupäivä oli 3.10.2023
 • Verotus päättyi syyskuu – maksupäivä oli 3.11.2023
 • Verotus päättyi lokakuu – maksupäivä oli 4.12.2023

Kuolinpesän veronpalautus

Myös kuolinpesän on mahdollista saada veronpalautusta ja veronpalautus maksetaankin verohallinnon tiedossa olevalle kuolinpesän pankkitilille tai maksuosoituksena pankin kautta.

Lisätietoa verohallinnon ohjeista löytyy täältä.