Tällä sivulla tutustumme tarkemmin youtube tulojen verotukseen ja yleisestikin laajemmin sometulojen verotukseen liittyen. Sosiaalisesta mediasta saatavasta tulot ovat yleistyneet huomattavasti ja näihin tuloihin ja eri tilanteisiin liittyviä kysymyksiä tiedustellaan paljon.

Huomaathan, että autamme asiakkaitamme luonnollisesti kaikissa arkeen liittyvissä kysymyksissä, joten voit aina kysyä meiltä lisää myös sosiaalisen median tuloihin liittyen. Voit ottaa suoraan yhteyttä tiimiimme tai jättää vaihtoehtoisesti yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella, niin kerromme lisää palveluistamme ja siitä kuinka voisimme olla avuksesi.

Mitä ovat sometulot yleisesti?

Ennen kuin mennään syvemmälle yksittäisiin erityistilanteisiin, tarkastellaan hieman termejä sometulot / sosiaalisen median tulot / youtube tulot selvittääksemme, että mitä tuloja tällä siis tarkoitetaan?

Yleisestä näihin tuloihin sisältyy erilaiset kaupalliset yhteistyöt, joista saadut erilaiset hyödykkeet ovat saajalleen veronalaista tuloa.

Esimerkkejä tällaisista tulomuodoista ovat esimerkiksi seuraavat tilanteet:

  • Tuotelahjat
  • Rahapalkkiot
  • Lahjakortit, matkat, pääsyliput
  • Striimaustulot
  • Saadut alennukset tuotteista tai palveluista

Tutustumme tällä sivulla siis muun muassa näihin tilanteisiin ja niiden aiheuttamiin veroihin liittyviin kysymyksiin.

Sometulojen ilmoittaminen

Yleisesti ottaen sometulojen ilmoittaminen tapahtuu samoin periaattein, kuin muidenkin tulojen ilmoitus huomioiden tulojen lisäksi myös mahdollisesti tehtävät vähennykset eri tilanteissa. Ilmoittamisen osalta on kuitenkin tärkeä tehdä ero siinä, että millä tavalla verovellinen toimii sosiaalisen median tuloja hankkiessaan. Onko siis kyse yritystoiminnasta esimerkiksi toiminimen tai osakeyhtiön kautta vai tekeekö verovelvollinen sosiaalisen median tulojenhankintaa ilman yritystä. Tarkastellaan seuraavaksi lisää näiden eroja.

Sometulojen ilmoittaminen toimiessasi ilman yritystä

Mikäli toimit ilman yritystä, tulee sinun huolehtia sometulojen ja niistä tehtävien vähennysten ilmoittaminen vuosittaisen veroilmoituksen yhteydessä kohdassa muut tulot ja tarkemmin kohdassa tulonhankkimistoiminta. Mikäli tulot ovat tulleet ulkomailta, ne ilmoitetaan vielä erikseen sille varatussa kohdassa.

Sometulojen ilmoittaminen toimiessasi toiminimen kautta

Jos taas toimit toiminimiyrittäjänä, ilmoitetaan sosiaalisen median tulot (esimerkiksi youtube tulot) yritystoiminnan veroilmoituksella niiden kuuluessa yritystoimintaasi. Toimiessasi yrittäjänä sinun kannattaa valita tilitoimisto, joka osaa auttaa sinua toiminimen veroilmoituksen teossa ja huomioida näin kaikki vaadittavat viranomaisilmoitukset myös ajan tasalle ja kuntoon.  Voit ottaa suoraan yhteyttä tiimiimme tai jättää vaihtoehtoisesti yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella, niin kerromme lisää palveluistamme ja siitä, kuinka voisimme olla avuksesi.

Sometulojen ilmoittaminen toimiessasi osakeyhtiön kautta

On myös mahdollista, että saat sometuloja toimiessasi osakeyhtiön kautta ja tällöin sosiaalisen median tulot ja tehtävät vähennykset kuuluvatkin osakeyhtiön kirjanpitoon. Osakeyhtiön kautta toimiessasi on syytä huomioida, että kaikki toimintaan kuuluva on osakeyhtiön omaisuutta ja silloin tulee hoitaa myös tulojen nostaminen palkanlaskennan tai osingon kautta. Näistä kerromme lisää muissa artikkeleissa. Voit ottaa myös suoraan yhteyttä tiimiimme tai jättää vaihtoehtoisesti yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella, niin kerromme lisää palveluistamme ja siitä, kuinka voisimme olla avuksesi.

Erityishuomioita erilaisista sometulojen muodoista

Sosiaalisen median tulot voivat olla tyypillisiä rahapalkkoja, jotka ovat tyypillisiä myös muilla aloilla. Sometuloihin sisältyy kuitenkin muutamia erityistapauksia, joista olemme nostaneet muutamia erityistapauksia seuraavaksi esille.

Tuotelahjat

Erilaiset tuotelahjat ovat tyypillinen tapa saada sosiaalisen median kautta tuloja, joka saattaa helposti jäädä ilmoittamatta verohallintoon. Mikäli tuotelahja ei ole tyypillinen mainoslahja vaan kyseessä on puhtaasti asiakasyrityksen tuotteesta (esimerkiksi merkkivaate), jota mainostat sosiaalisen median kautta, tulee se ilmoittaa verotettavana tulona. Tässä tapauksen tulon arvon määritys perustuu käypään arvoon eli hinta on sama kuin ostaessasi tuotteen suoraan kaupasta.

Lahjakortit, matkat, pääsyliput

Tuotelahjojen tapaan myös esimerkiksi matkat ja lahjakortit ovat verotettavaa tuloa ja niiden arvo perustuu samoin käypään arvoon eli siihen summaan, jonka maksaisit esimerkiksi matkasta ostaessasi kyseisen matkan itse.

Saadut alennukset tuotteista tai palveluista

Erilaisiin alennuksiin voi liittyä myös epätietoisuutta ja niiden osalta säännöstö on myös melko tarkka eli mikäli alennus on sovittu vastikkeeksi esimerkiksi tuottamastasi näkyvyydestä, se tulee ilmoittaa tulona. Jos taas on kyse alennuksesta, jonka kaikki muutkin asiakkaat saavat, niin silloin kyse on verovapaasta edusta.

Sometuloista tehtävät vähennykset

Sometuloista voidaan tehdä vähennyksiä samoin kuin muistakin tuloista. Vähennysten tekemiseen vaikuttaa se toimitko yksityishenkilönä vai onko sinulle toiminimi / osakeyhtiö, jonka kautta harjoitat yritystoimintaa.

Voit ottaa suoraan yhteyttä tiimiimme tai jättää vaihtoehtoisesti yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella, niin kerromme lisää palveluistamme ja siitä, kuinka voisimme olla avuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä

Ohessa muutamia linkkejä verohallinnon ohjeisiin:

LINKKI 1

LINKKI 2

LINKKI 3