Verotuksessa on paljon erilaisia termejä ja seuraavaksi käymme yhteen monelle elämän aikana vastaan tulevaan termiin eli jäännösvero. Selvitämme tarkemmin mitä jäännösvero itsessään tarkoittaa ja miten sen suhteen tulisi tietää.

Mitä jäännösvero tarkoittaa?

Mistä siis on tarkemmin sanoen kysymys? Jäännösvero saattaa olla terminä hieman vieras johtuen siitä, että puhekielessä käytetään useimmiten termiä ”mätkyt”, joilla tarkoitetaan jäännösveroa.

Jäännösvero tarkoittaa yksinkertaistaen sitä, että jäännösverotuksen päätöksen saanut verovelvollinen on maksanut vahvistetun verotuspäätöksen mukaisesti edellisenä verovuonna liian vähän veroja ja verohallinto tasaa verojen määrän määräämällä lisää veroja maksettavaksi.

Vastakohtana jäännösverolle on veronpalautukset, joista kerromme lisää oheiselle sivulla: Veronpalautus

Mistä jäännösvero muodostuu?

Jäännösveron muodostuminen aiheuttaa usein kysymyksiä mutta kyse on lopulta vain verotuksen oikaisemisesta, kuten aiemmassa kappaleessa kuvasimme. Tämä tarkoittaa siis sitä, että jäännösveron suuruuden laskemisessa kyse on vain oikean verotuksen määrästä, josta vähennetään jo maksetun veron määrää. Näiden summien erotuksen suuruus on jäännösveron määrä, joka verovelvollisen olisi tullut siis maksaa jo kuluneen vuoden aikana.

Jäännösveron suuruuden päälle tulee vielä erillinen viivästyskorko, jonka suuruudesta kerromme vielä tarkemmin tällä sivulla.

Jäännösveron määrän tarkistaminen

Kuten monetkin muut verotuksen asiat, niin jäännösveron suuruuden ja maksuohjeet ovat nähtävissä helposti verohallinnon omasta sähköisestä asiointikanavasta eli omaverosta.

Omaverosta tiedot jäännösveron määrästä löytyy suoraan etusivulta, kun verotuspäätös on valmistunut. Mikäli verotus on vielä kesken eli olet esimerkiksi saanut alustavan veroehdotuksen tarkistettavaksesi, näet tällä hetkellä laskennallisen jäännösveron suuruuden tuosta ehdotuksesta mutta summa toki saattaa muuttua vielä omien mahdollisten korjausten kautta.

Suuruuden tarkistus on kuitenkin nähtävissä aina paperisesta verotuspäätöksestä sekä omaverosta.

Jäännösveron maksupäivät 2023

Ohessa verohallinnon määrittelemät jäännösveron maksupäivät, jotka eroavat siis verotuksen päättymispäivän perusteella toisistaan.

Verotus päättyy toukokuussa

 • Ensimmäisen jäännösveron maksuerän eräpäivä 3.7.2023
 • Toisen jäännösveron maksuerän eräpäivä 1.9.2023

Verotus päättyy kesäkuussa

 • Ensimmäisen jäännösveron maksuerän eräpäivä 1.8.2023
 • Toisen jäännösveron maksuerän eräpäivä 2.10.2023

Verotus päättyy heinäkuussa

 • Ensimmäisen jäännösveron maksuerän eräpäivä 1.9.2023
 • Toisen jäännösveron maksuerän eräpäivä 1.11.2023

Verotus päättyy syyskuussa

 • Ensimmäisen jäännösveron maksuerän eräpäivä 1.11.2023
 • Toisen jäännösveron maksuerän eräpäivä 2.1.2024

Verotus päättyy lokakuussa

 • Ensimmäisen jäännösveron maksuerän eräpäivä 1.12.2023
 • Toisen jäännösveron maksuerän eräpäivä 1.2.2024

Jäännösveron maksaminen

No entä miten jäännösvero sitten lopulta maksetaan? Verohallinto toimittaa verotuspäätöksen yhteydessä maksuohjeet jäännösverolla ja lisäksi maksut voi tehdä myös suoraan omaverossa.

Maksamisessa on tärkeintä huolehtia, että kaikki maksutiedot ovat oikeat.

Jäännösveron maksuohjeet

Mitä tili- ja viitenumeroa käytän?

Maksuohjeet ovat nähtävissä verotuspäätöksessä ja omaverossa. Viitenumerona käytetään aina verovelvollisen tuloveron viitenumeroa ja maksut kohdistuvat aina vanhimpaan avoinna olevaan maksuerään.

Mikäli maksuissa on epäselvyyttä, niin kannattaa ottaa pikaisesti yhteyttä verohallinnon asiointipalveluun tai jättää viestiä omaveron kautta selvittääksesi asiaa.

Milloin jäännösvero pitää maksaa?

Jäännösveron maksupäivät ovat yhteydessä verotuksen päättymisen ajankohtaan ja lisäksi mahdollisia maksueriä tulee jäännösveron suuruuden perusteella. Mikäli maksun suuruus on 170 tai enemmän, niin maksueriä on useampi kuin yksi. Toisaalta taas jäännösveroa ei määrätä maksettavaksi, jos määrä on pienempi kuin 10 euroa.

Verotuksen päättyminen saattaa viivästyä alustavaan ehdotukseen tehtävien muutosten pohjalta mutta maksupäivät vahvistetaan sitten erikseen varsinaisella päätöksellä.

Ohessa tarkat tiedot vuoden 2023 jäännösveron maksupäivistä:

Verotus päättyy toukokuussa

 • Ensimmäisen jäännösveron maksuerän eräpäivä 3.7.2023
 • Toisen jäännösveron maksuerän eräpäivä 1.9.2023

Verotus päättyy kesäkuussa

 • Ensimmäisen jäännösveron maksuerän eräpäivä 1.8.2023
 • Toisen jäännösveron maksuerän eräpäivä 2.10.2023

Verotus päättyy heinäkuussa

 • Ensimmäisen jäännösveron maksuerän eräpäivä 1.9.2023
 • Toisen jäännösveron maksuerän eräpäivä 1.11.2023

Verotus päättyy syyskuussa

 • Ensimmäisen jäännösveron maksuerän eräpäivä 1.11.2023
 • Toisen jäännösveron maksuerän eräpäivä 2.1.2024

Verotus päättyy lokakuussa

 • Ensimmäisen jäännösveron maksuerän eräpäivä 1.12.2023
 • Toisen jäännösveron maksuerän eräpäivä 1.2.2024

Miten välttää jäännösvero?

Ainoa tapa välttää jäännösvero on huolehtia siitä, että oma veroprosentti on riittävä omiin tuloihin verraten. Yleensä mahdolliset yllättävät jäännösverot aihetuvat silloin, mikäli tulotaso muuttuu vuoden aikana suuremmaksi ja verovelvollinen unohtaa päivittää verokortin tiedot.

Miten välttää jäännösvero?

Ainoa tapa välttää jäännösvero on huolehtia siitä, että oma veroprosentti on riittävä omiin tuloihin verraten. Yleensä mahdolliset yllättävät jäännösverot aihetuvat silloin, mikäli tulotaso muuttuu vuoden aikana suuremmaksi ja verovelvollinen unohtaa päivittää verokortin tiedot ja tilata muutosverokortin.

Jäännösveron korko

Kuten myös veronpalautusten osalta, niin myös jäännösveron osalta mukaan tulee myös korko. Jäännösverolla lasketaankin siis huojennettua viivästyskorkoa, joka peritään automaattisesti kokonaissummassa mukana.

Viivästyskoron suuruus tarkistetaan vuosittain ja vuonna 2023 se on suuruudeltaan 2%. Huomionarvoista, että korosta vähennetään aina 20 euroa (tai koron kokonaismäärä, jos se jää alle 20 euron suuruiseksi)

Verohallinnon ohjeet viivästyskoroista on luettavissa kokonaisuudessaan täältä.