Yritystoimintaa perustettaessa ja toimintaa pyörittäessä on paljon pohdittavia asioita niin yrityksen yritysmuodosta kuin siitä edelleen johdettaviin lisäkysymyksiin liittyen. Yksi usein esiin nouseva kysymys liittyy yrityksen rahoitukseen ja yleisesti rahoitusvaihtoehtoihin. Tällä sivulla tutustumme yhteen näistä vaihtoehdoista nimeltään sijoitetun vapaan pääoman rahasto eli lyhennettynä SVOP-rahastoon.

Mistä on kyse? Tutustu lisää!

Mikä on SVOP- rahasto?

SVOP-rahasto lyhenteellä tarkoitetaan puhekielessä sijoitetun vapaan pääoman rahastoa, joka on yksi osakeyhtiön rahoitusmenetelmä, jonka avulla yrittäjä tai yrityksen muut osakkaat voivat lisätä osakeyhtiön omaa pääomaa ja tehdä sijoituksia yhtiöön.

SVOP – rahaston hyödyt

Rahaston käytöllä on kaksi merkittävintä eroa esimerkiksi pääomalainaan verrattuna.

Ensimmäinen hyöty liittyy verotukseen varojen jaon yhteydessä, jolloin pääsäännön mukaan rahastosta saatu palautus käsitellään verotuksessa osingon tapaan. On myös mahdollista riittävän dokumentaation avulla käyttää tietyin ehdoin varojen jaon yhteydessä luovutusvoittoa koskevaa ohjeistusta. Esimerkki tällaisesta ehdosta on esimerkiksi aikamäärä, jonka mukaisesti rahastoon tehty sijoitus on korkeintaan kymmenen vuotta vanha.

Toinen rahaston käytön hyöty liittyy siihen, että sijoitetun vapaan pääoman rahastoon tehdyt sijoitukset nostavat yhtiön nettovarallisuutta ja luovat sitä kautta houkuttelevuutta esimerkiksi ulkopuolisten sijoittajien suuntaan ja mahdollistavat myös osinkoverotuksen kevyemmän verokohtelun niiltä osin, kun osinkoja voi nostaa suhteessa nettovarallisuuteen edullisemmalla veroprosentilla.

Lisätietoa osingoista löytyy oheisen linkin takaa: Osinko

Miksi SVOP–rahastoon sijoitus ei sovi kaikille?

Edellisessä kappaleessa kävimme läpi rahaston sijoituksen etuja mutta miksi se ei sitten sovi kaikkiin tilanteisiin?

Yleisimmin rahastoa käytetään vain yhden henkilön omistaessa yhtiön, koska rahaston purkamisen yhteydessä sijoituksen tehnyt osakas ei ilman erillisiä yhtiöjärjestyksen kirjauksia saa kokonaisuudessaan rahaston osuutta itselleen vaan se jakaantuu osakkaiden omistusosuuden mukaisesti.

Lisäksi sijoituksen palautus voidaan toteuttaa ylipäänsä vain siinä tapauksessa, että osingonjaon perusteet ovat olemassa.

SVOP–rahasto kirjanpidossa

Kohtaamme arjessa kysymyksiä sijoitetun vapaan pääoman rahastoon liittyen ja kysymykset liittyvät monesti myös siihen, miten tämä sijoitus tulee huomioida kirjanpidossa?

Suunnitellessasi SVOP – rahaston käyttöönottoa tai lisäyksiä jo olemassa olevaan rahastoon, sinun kannattaa keskustella kirjanpitäjäsi kanssa asiasta tarkemmin voidaksesi toimittaa kirjanpitoon vaadittavat dokumentit ja tarvitessasi saat myös vinkkejä SVOP – rahastoon liittyen.

Pohtiessasi asiaa tarkemmin, voit jättää meille yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella TAI ottamalla suoraan yhteyttä tiimiimme.

SVOP sijoituksen purkaminen

Entä miten sijoitetun vapaan pääoman rahaston purkaminen tapahtuu ja miten sijoitetut varat käsitellään varojenjaon yhteydessä? Tämä on kysymys, joka on hyvä ja tärkeä ymmärtää ennen varsinaisen sijoituspäätöksen tekemistä ja tätä meiltä myös tiedustellaan.

Sijoitetun vapaan pääoman rahaston varojenjako tapahtuu siis kaikkien yhtiön osakkeiden omistajien hyväksi, ellei yhtiöjärjestyksessä ole sovittu toisesta. Tämä tarkoittaa siis sitä, että vaikka yksi osakas olisi tehnyt sijoituksen, ei se ilman erillistä yhtiöjärjestyksen kirjausta tarkoita sitä, että kaikki varat tulisivat palauttaa sellaisenaan hänelle. Jakotilanteessa varat jaetaan osakkaiden kesken heidän keskinäisen omistusosuuden mukaisessa suhteessa.

Tämä on syy sille, että sijoituksia SVOP – rahastoon tehdään yleensä vain yhtiöissä, joissa ei varsinaisen yrittäjän lisäksi ole muita osakkeenomistajia.

SVOP-rahastoon liittyviä hyödyllisiä linkkejä

Voimmeko olla avuksi? Jätä yhteydenottopyyntö

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.