Tällä sivulla tutustumme tarkemmin yhteen monelle vastaan tulevasta korvauksesta nimeltään kilometrikorvaus. Käymme läpi tarkemmin kilometrikorvauksen hakemisen keinoja sekä suuruutta.

Kilometrikorvauksen suuruus vuonna 2024

Kilometrikorvauksen suuruus vaihtelee monen muuttujan myötä eikä ole siis yhtä yksittäisiä korvausta.

On hyvä huomata, että verohallinto määrittää maksimisuuruudet verovapaille kilometrikorvauksille, mutta joissain tilanteissa maksu voi olla pienempikin. Tämän vuoksi kannattaa aina varmistaa työnantajalta vielä etukäteen, jotta ei tule ikäviä yllätyksiä tämän osalta.

Verohallinnon vuodelle 2024 määräämät enimmäiskorvaukset ovat yleisimpien kulkuneuvojen osalta seuraavia:

 • Auto 57 snt/km
 • Moottoripyörä 45 snt/km
 • Moottorikelkka 138 snt/km
 • Mönkijä 130 snt/km
 • Moottorivene, enintään 50 hv 100 snt/km
 • Moottorivene, yli 50 hv 145 snt/km
 • Mopo 23 snt/km
 • Muu kulkuneuvo 14 snt/km

Lisäksi verohallinnon ohjeistuksessa auton osalta enimmäismäärää nostaa esimerkiksi seuraavat tilanteet:

 • Mikäli autoon on kiinnitetty perävaunu, niin kilometrikorvaukseen voi lisätä näiltä kyseisiltä kilometreiltä 10 senttiä kilometriltä lisää.
 • Mikäli autossa on kuljettajan lisäksi myös muita sellaisia henkilöitä, joiden kuljetus kuuluu työnantajalle, voi auton omistaja hakea korotettua kilometrikorvausta näiltä kilometreiltä suuruudeltaan 4 senttiä per kilometri. Lisäkorotus koskee jokaista yksittäistä lisämatkustajaa eli mikäli kuljetettavia on kaksi, niin molemmista voi hakea lisäkorvausta.
 • Mikäli autoon on kiinnitetty asuntovaunu, niin kilometrikorvaukseen voi lisätä näiltä kyseisiltä kilometreiltä 15 senttiä kilometriltä lisää.

Mikäli kaipaat vielä lisätietoa esimerkiksi siitä, mitä muita poikkeustapauksia kilometrikorvauksen enimmäismäärissä on, voit lukea lisää kappaleen lopussa olevan linkin takaa.

Verohallinnon päätös kaikkine yksittäisinä poikkeustapauksinaan on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

Mikä on kilometrikorvaus?

Kilometrikorvaus on korvaus, jonka tarkoituksena on korvata tilapäisestä työmatkasta aiheutuvia kustannuksia. Kilometrikorvauksen perustuvat verohallinnon vuosittain tarkastamiin ja päivittämiin arvoihin ja mikäli maksut suoritetaan verohallinnon ohjeiden mukaisesti, ovat ne verottomia korvauksia.

Kuka on oikeutettu kilometrikorvaukseen?

Tyypillinen tilanne, joissa oikeus kilometrikorvaukseen syntyy, on satunnainen työmatka, joka suoritetaan syystä tai toisesta omalla autolla. Tällöin työnantaja voi korvata työntekijälle verottomasti vuosittaisen verohallinnon tarkastamien ohjeiden puitteissa auton käytön kyseisellä matkalla.

Kilometrikorvauksen suuruus ei ole vakio vaan siihen vaikuttaa esimerkiksi se, onko auto omasi vai kenties työsuhdeautoa? Lisäksi vaikutusta on sillä, onko kyydissä matkustajia tai onko auton perässä esimerkiksi peräkärryä. Yksi merkittävä muuttuja on myös se, mistä kulkuneuvonnasta on kyse.

Listaamme seuraavissa kappaleissa tarkemmin kilometrikorvauksen suuruuksia eri tilanteissa.

Miten hakea kilometrikorvauksia?

Työnantajan kanssa on hyvä keskustella ennen työmatkaa jo vaatimukset kilometrikorvausten hakemiselle, jotta osaat kerätä riittävät tiedot matkan aikana mukaan. Yleisesti kuitenkin kilometrikorvauksen hakeminen tapahtuu erillisellä matkalaskulla tai ajopäiväkirjalla, jossa on eriteltynä päivämäärät, ajoreitit sekä muut mahdolliset kilometrikorvauksen laskutukseen liittyvät muuttujat.

Tämä kyseinen dokumentti toimii sekä laskuna työnantajalle mutta myös perusteena verohallinnon suuntaan.

Kilometrikorvauksen verotus

Kuten aiemmin totesimmekin, mikäli kilometrikorvausten maksamisessa noudatetaan verohallinnon enimmäismääriä, niin ne ovat saajalleen verotonta korvausta.

Lue tarkemmin enimmäismääristä seuraavassa kappaleessa.

Kilometrikorvauksen suuruus 2023

Verohallinnon vuodelle 2023 määräämät enimmäiskorvaukset ovat yleisimpien kulkuneuvojen osalta seuraavia:

 • Auto 53 snt/km
 • Moottoripyörä 41 snt/km
 • Moottorikelkka 129 snt/km
 • Mönkijä 121 snt/km
 • Moottorivene, enintään 50 hv 93 snt/km
 • Moottorivene, yli 50 hv 135 snt/km
 • Mopo 22 snt/km
 • Muu kulkuneuvo 13 snt/km

Lisäksi verohallinnon ohjeistuksessa auton osalta enimmäismäärää nostaa esimerkiksi seuraavat tilanteet:

 • Mikäli autoon on kiinnitetty perävaunu, niin kilometrikorvaukseen voi lisätä näiltä kyseisiltä kilometreiltä 9 senttiä kilometriltä lisää.
 • Mikäli autossa on kuljettajan lisäksi myös muita sellaisia henkilöitä, joiden kuljetus kuuluu työnantajalle, voi auton omistaja hakea korotettua kilometrikorvausta näiltä kilometreiltä suuruudeltaan 4 senttiä per kilometri. Lisäkorotus koskee jokaista yksittäistä lisämatkustajaa eli mikäli kuljetettavia on kaksi, niin molemmista voi hakea lisäkorvausta.
 • Mikäli autoon on kiinnitetty asuntovaunu, niin kilometrikorvaukseen voi lisätä näiltä kyseisiltä kilometreiltä 14 senttiä kilometriltä lisää.

Mikäli kaipaat vielä lisätietoa esimerkiksi siitä, mitä muita poikkeustapauksia kilometrikorvauksen enimmäismäärissä on, voit lukea lisää kappaleen lopussa olevan linkin takaa.

Verohallinnon päätös kaikkine yksittäisinä poikkeustapauksinaan on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.