Tällä sivulla tutustumme toiminimen lopettamiseen tai toisaalta keskeyttämiseen liittyviin yleisimpiin kohtaamiimme kysymyksiin sekä niiden vastauksiin. Tarkennamme muun muassa sitä, miten toiminimen kirjanpito ja toisaalta tilinpäätös/veroilmoitustyö tulisi hoitaa asianmukaisesti kuntoon myös lopettamishetkellä.

Milloin lopettaa toiminimi?

Toiminimen lopettamiseen ei tarvita erillistä ”virallista syytä” vaan toiminnan voi lopettaa ilman erillistä viranomaisille annettavaa virallista selvitystä. Yleisimpiä kohtaamiamme syitä ovat yleensä elinkeinotoiminnan kannattamattomuus, elinkeinoharjoittajan jääminen eläkkeellä tai elinkeino

harjoittajan siirtyminen palkkatöihin. Yhteistä kaikille syille on kuitenkin se, että toiminimellä harjoitettava elinkeinotoiminta loppuu eikä toiminimen pitämistä rekistereissä ole syytä jatkaa esimerkiksi sen tuomien lisäkulujen tai lisävelvoitteiden vuoksi.

Miten lopettaa toiminimen toiminta?

Toiminimen lopettamiseen liittyy muutamat ns. pakolliset toimet, joita ovat esimerkiksi poistaminen eri rekistereistä, erityisten sopimusten katkaiseminen ja myös tärkeänä osana elinkeinotoiminnan omaisuudesta / varallisuudesta luopuminen sekä mahdollisten elinkeinotoimintaan kuuluvien velkojen maksaminen.

Käytännössä ensimmäisiin konkreettisiin toimiin liittyy kuitenkin varsinaisesta elinkeinotoiminnasta ja sen harjoittamisesta luopuminen, joka mahdollistaa sitten muut aiemmin mainitut asiat.

Käydään seuraavaksi lyhyesti läpi aiemmin tässä kappaleessa mainittujen asioiden päähuomiot.

  1. Elinkeinotoimintaan kuuluvien omaisuuksien myyminen tai elinkeinotoiminnan varallisuudesta luopuminen tapahtuu käytännössä joko myymällä (esimerkiksi kiinteä omaisuus tai kalusto) tai vaihtoehtoisesti siirtämällä sen henkilökohtaiseen käyttöön niin sanottuna yksityisottona. Tässä kohdin on tärkeää myös käydä tiivistä vuoropuhelua verohallinnon kanssa ja varmistaa, että verotuksen osalta ei tule myöhemmin yllätyksiä esimerkiksi ennakkoveron osalta.
  2. Liiketoiminnasta luopuminen kaikilla tavoin tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kaikki mahdolliset tuotantosopimukset tai vastaavat velvoitteita tuovat sopimukset tulee katkaista.
  3. Velkojen maksamisen osalta on tärkeää muistaa, että elinkeinotoiminnan loppuminen ei poista velvoitetta maksaa toimintaan otettujen velkoja.
  4. Viimeisenä niin sanottuna virallisena askeleena on poistaa yritys erilaisista verohallinnon tai muiden viranomaisten rekistereistä, jotka aiheuttavat erilaisia ilmoitusvelvollisuuksia. Näitä on esimerkiksi työnantajarekisteri, arvonlisäverorekisteri, ennakkoperintärekisteri ja kaupparekisteri.

 

Mitä toiminimen lopettaminen maksaa?

Yleisesti toiminimen poistaminen viranomaisten rekistereistä ei aiheuta lisäkuluja mutta on hyvä huomioida, että välillisesti kuluja voi syntyä esimerkiksi ulkoisten palveluiden käytöstä. Näistä esimerkkinä esimerkiksi erilaisten asiantuntijapalveluiden käyttö lopettamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Toiminimen kirjanpito lopetettaessa

On tärkeää muistaa, että kirjanpito tulee huolehtia asian mukaisesti kuntoon aina viimeisen tilikauden viimeiseen päivään saakka. Näin viimeinen veroilmoitus tulee myös hoidettua oikein eikä tästä aiheudu kysymyksiä tai ongelmia myöhemmin.

Mikäli näihin kysymyksiin liittyy epätietoisuutta, niin autamme mielellämme eteenpäin ja huolehdimme tästä puolestasi.

Toiminimen veroilmoitus lopetettaessa

Kuten aiemmassa kappaleessa varsinaisen kirjanpidon osalta, niin samoin veroilmoitus tulee huolehtia kuntoon viimeisen tilikauden osaltakin. Tässä tärkeänä huomiona se, että toiminnan keskeytyessä keskellä kalenterivuotta, voi veroilmoituksen teko olla mahdollista vasta muutamien kuukausien päästä.

Mikäli näihin kysymyksiin liittyy epätietoisuutta, niin autamme mielellämme eteenpäin ja huolehdimme tästä puolestasi.

Apua toiminimen lopettamiseen?

Kaipaatko apua toiminimen lopettamiseen liittyen?

Autamme mielellämme käytännön kysymyksissä ja toimissa. Ota yhteyttä tiimiimme TAI jätä yhteydenottopyyntö alla olevalla yhteydenottolomakkeellamme niin jutellaan tarkemmin siitä, minkälaisia kysymyksiä / avuntarvetta sinulla on.

Hyödyllisiä linkkejä

Voimmeko olla avuksi? Jätä yhteydenottopyyntö tässä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.