Uusille ja / tai kehittyville pienyrityksille on tarjolla monenlaisia tuen muotoja ja yksi näistä on nimeltään innovaatioseteli. Tällä sivulla tutustumme tarkemmin innovaatioseteliin, sen hakemiseen ja sen käyttöön liittyen.

Mikä on innovaatioseteli?

Innovaatioseteli on yksinkertaistaen tiivistettynä Business Finlandin myöntämä tuki, jolla yritys voi ostaa itselleen tarvitsemiaan asiantuntijapalveluita voidakseen luoda ja kehittää palveluita, joilla nähdään potentiaalia kansainvälisesti.

Innovaatioseteli on eräänlainen ensimmäisen vaiheen tukimuoto ja tavoitteena onkin, että se kohdistetaan sellaisille yrityksille, jotka eivät ole aiemmin hakeneet julkista kehittämistukea.

Milloin innovaatioseteliä kannattaa hakea?

Innovaatioseteliä kannattaa hakea, mikäli seuraavassa kappaleessa esitetyt saamisen ehdot toteutuvat.

Innovaatiosetelin saamisen ehdot

Innovaatioseteliä ei voi kuitenkaan kaikissa tilanteissa saada, joten kannattaa ylimääräisen työn välttämiseksi paneutua tarkemmin positiivisen päätöksen saamisen ehtoihin, joista ohessa muutamia mainittuna:

 1. Yritysmuotona tulee olla yhtiömuotoinen pk-yritys eli esimerkiksi toiminimiyrittäjä ei voi saada positiivista päätöstä Innovaatiosetelin osalta.
 2. Innovaatioseteliä haettaessa yrittäjä on ollut vähintään 3 kuukauden ajan päätoiminen yrittäjä TAI yrityksellä on vähintään viimeiset 3kk ajan ollut yksi kokoaikainen työntekijä.
 3. Asiakastiedon hakijayrityksellä antama luottoluokitus on vähintään A.
 4. Yritys on kehittämässä palvelua TAI tuotetta, jonka osalta suunnitelmat ovat kansainvälisillä markkinoilla.
 5. Yrityksen tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin
 6. Yrityksellä on sellaisia verovelkoja, joiden osalta ei ole voimassa olevaa maksuohjelmaa
 7. Hakijayritys on jo aiemmin saanut innovaatiosetelin

 

Edellä on mainittuna muutamia pääkohtia mutta suosittelemme tutustumaan tarkemmin ehtoihin vielä täällä.

Innovaatiosetelin hakeminen

Innovaatiosetelin hakemuksen voi täyttää Business Finlandin asiointipalvelussa.

Innovaatiosetelin käyttö

Entä mihin innovaatioseteliä voidaan hyödyntää?

Kuten aiemmin kirjoitimme, niin innovaatioseteli on tarkoitettu yrityksen ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hankkimiseen innovaatiotoimintaan liittyen. Esimerkkejä tällaisista palveluista ovat esimerkiksi seuraavat palvelut:

 • Tuote- ja palvelustrategian tai -muotoilun kehittämiseen liittyvät palvelut
 • Kokeilut sekä ketterä tuote- ja palvelukehitys
 • Innovaatiotoimintaan liittyvät mittaus- ja testauspalvelut
 • Innovaatiotoimintaan liittyvät soveltuvuustutkimukset ja asiantuntijalausunnot sekä IPR-asiat
 • Tutkimustulosten arviointiin ja hyödyntämiseen liittyvät palvelut